APACHE II SAPS II PRISM SNAPII-SNAP_PEII  

SAPS II (genişletilmiş)


Yatış Şekli

Kronik Hastalık

Glasgow

Yaş

Sistolik Kan Basıncı

Kalp Hızı

Vücut Isısı

MV veya CPAP var ise PaO2/FIO2(mmHg)

İdrar Çıkışı

Serum Ure veya BUN

WBC

Potasyum

Sodyum

HCO3 -

Bilirubin

 

                                                                                                                 SAPS II =

Yaş
Cinsiyet
Yoğun Bakım Öncesi Hastanede Kalış Süresi
Yoğun bakım öncesi hastanın yattığı bölüm
Klinik Kategori
Zehirlenme

                                                                                                   SAPS II (genişletilmiş) =
(SAPS II (genişletilmiş) =0.0742*SAPS II + Yukarıdaki altı değerin toplamı)
 

Beklenen Mortalite=

Logit= -14.4761+0,0844*SAPS II(genişletilmiş)+6.6158*log(SAPS II(genişletilmiş)+1)
Beklenen Mortalite =e(Logit)/(1+e(Logit))

 

SAPS II'ye Dön