APACHE II SAPS II PRISM SNAPII-SNAP_PEII  

PRISM (Pediatric RIsk of Mortality)

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)
Diastolik Kan Basıncı (mmHg)
Kalp Hızı (beats/ min)
Solunum Sayısı (breaths/ min)
Pa O2 / FI O2 (mmHg)
Pa CO2 (mmHg)
PT / PTT
Total Bilirubin
Kalsiyum
Potasyum (mEq/L)
Glukoz
HCO3- (mEq/L)
Pupil Reaksiyonu
PRISM

Glasgow (Yardım)
(Yoğun bakıma yatıştan itibaren ilk 24 saat içerisindeki veriler toplanmalıdır.)

Beklenen Ölüm Oranı

Postoperatif (kardiyak cerrahi hariç)
Beklenen Ölüm Oranı

 

Kaç Aylık=

Logit = (0,207*PRISM-(0,005*(ay olarak yaş))-0,433*1(postoperatif ise)-4,782
Beklenen Ölüm Oranı= elogit/ (1+elogit)

 

Göz Açma Sözel Cevap Motor Cevap
Spontan
Sözel Uyarı
Ağrılı Uyaran
Yok
Koopere / Oryante
Dezoryante
Yetersiz Cevaplar
Uygunsuz Cevaplar
Yok
Uygun
Ağrı Lokalizasyonu
Ağrıya Fleksiyon Yanıtı
Dekortike Fleksiyon
Deserebre Extensiyon
Yok
Glasgow=
 

Geri Dön PRISM